TEVÉKENYSÉGÜNK

Szerettünk vagy ismerősünk elhalálozása mindig szomorú és önmagában is nehéz időszak, melynek során a halálesettel kapcsolatos adminisztrációs feladatok csak plusz terhet rónak a gyászoló hozzátartozókra. Irodánk ezt a terhet teljes körűen átvállalja kezdve a kórházi ügyintézéstől, a halotti anyakönyvi kivonat beszerzésén át, az esetleges hamvasztási engedély beszerzéséig. Valamennyi logisztikai feladatot megoldunk Ön helyett, illetve javaslatot teszünk a szükséges kellékekre, ceremóniára. Ezen felül minden részletet előzetesen egyeztetve levezényeljük a szertartást, hogy Önnek „csak” a család többi tagjának támogatásával és a tragikus veszteség feldolgozásával kelljen foglalkoznia.

Irodánk ügyfeleink teljes megelégedésére folyamatosan egyre korszerűbb eszközöket használva folytatja szolgáltatási tevékenységét. Állandó ügyelet fenntartásával biztosítja azt, hogy az elhunytakat a haláleset helyéről egy órán belül a legközelebbi hűtővel ellátott helyre szállítsa. A közterületi elhunytak szállítására a Megyei Rendőr-főkapitánysággal szerződése, együttműködési megállapodása van.

Teendők elhalálozás esetén

A halál bekövetkeztét halottvizsgálattal kell megállapítani. Mivel a haláleset bárhol megtörténhet ebből következően az ügyintézés is esetenként eltérő, vagyis az elhalálozás helyszíne befolyásolja a tennivalókat.

Egészségügyi intézményben bekövetkezett halálozás esetén
Az elhalálozás helye szerinti osztályt (belgyógyászat, kardiológia, neurológia, stb.) szükséges felkeresnie ahol megkapja az elhunyt személyes tárgyait, személyi igazolványát és a zárójelentést. Amennyiben a boncolás mellőzését szeretné kérni, szintén itt kell kitöltenie a kórház által alkalmazott formanyomtatványt.

Ezt követően a temetés ügyintézése érdekében be kell fáradnia a temetkezési irodánkba ahol munkatársunk atbeszéli Önnel az ilyenkor szükséges teendőket amely alapján megszervezzük a temetési vagy hamvasztási szertartást.

Lakáson történt elhalálozás esetén
Első lépésként értesíteni kell a háziorvost, rendelési időn kívül pedig az ügyeletes orvost és Ők állapítják meg a halál beálltát, végzik el a halottvizsgálatot és állítják ki a halottvizsgálati bizonyítványt. Amennyiben a halál tényét megállapító orvos nem tudja egyértelműen megállapítani a halál okát, akkor kórboncolásra beszállíttatja az elhunytat a területileg illetékes egészségügyi intézménybe melynek költsége az OEP-et terheli.

Ha az orvos megállapította a halál okát, akkor intézkedhet az elhunyt elszállításáról, de köteles a hozzátartozó beleegyezését kérni a szolgáltatást elvégző temetkezési cég megbízását illetően.Ezután kell felvenni a kapcsolatot irodánkkal és ellátogatni temetkezési irodánkba, hogy a temetés vagy hamvasztás szervezése megtörténjen.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról. ( itt olvasható )


Közterületen bekövetkezett halálozás esetén
Ebben az esetben a Rendőrség gondoskodik az elhunyt elszállításáról. A szállítás helye attól függ, hogy a halottvizsgálatot végző orvos meg tudja-e állapítani a halál okát és ki tudja-e zárni az idegenkezűséget. Ezen tények birtokában rendelik el szállítást halottasházba, kórházba vagy igazságügyi intézménybe. Ha a halálozást hatósági eljárás keretében vizsgálja tovább a Rendőrség, úgy a temetés későbbi lebonyolításához szükséges lesz beszerezni a Rendőrségtől az úgynevezett temetési engedélyt. Természetesen irodánk ilyen esetekben is intézkedik a megfelő iratok beszerzéséről, így Önnek ezzel nem kell foglalkoznia.

Külföldön történt halálozás esetén
Külföldi elhalálozás esetén a fentiek mellett egyéb, speciális engdélyekre is szükség van az elhunyt Magyarországra történő szállításához. A szükséges dokumentumok országonként eltérőek lehetnek, de általánosságban elmondható, hogy a halotti anyakönyvi kivonat, a helyi tisztiorvosi szolgálat engedélye illetve a magyarországi konzulátus szállítási engedélye nélkülözhetetlen a hazaszállítás megkezdéséhez.

Irodánk felkészült munkatársai készséggel állnak az Ön rendelkezésére ilyen esetekben is és vállalják a fent felsorolt ügyintézések elvégzését illetve megszervezik a szállítást a költségek minimálisan tartása mellett.
 

Szükséges iratok
A temetési folyamat lebonyolításakor az alábbi dokumentumokra lesz szükség. Abban az esetben ha valamelyik szükséges irat nincs a megrendelő birtokában, úgy irodánk a beszerzésében segítségére lesz. A hamvasztás vagy a temetés ügyintézése az iratok beszerzésével párhuzamosan is történhet.

Amennyiben még nincs halotti anyakönyvi kivonat
Halottvizsgálati bizonyítvány:

 • kórházban történt halálozás esetén a kórház állítja ki
 • lakáson történt halálesetnél az ügyeletes orvos állítja ki
 • Halálozási lap
 • Születési anyakönyvi kivonat
 • Személyi igazolvány
 • Lakcím kártya (ha rendelkezésre áll)
 • Érvényes útlevél (ha rendelkezésre áll)
 • 2001 után kiállított kártya alakú jogosítvány (ha rendelkezésre áll)

Családi állapotot igazoló okirat:

 • házasság esetén az elhunyt házassági anyakönyvi kivonat
 • özvegység esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
 • elvált családi állapot esetén a válási végzés
 • Amennyiben rendelkezésre áll a halotti anyakönyvi kivonat
 • Halottvizsgálati bizonyítvány:
 • kórházban történt halálozás esetén a kórház állítja ki
 • lakáson történt halálesetnél az ügyeletes orvos állítja ki
 • Halotti anyakönyvi kivonat

 
Egyéb általános információk
 
Temetés
A temetés nem esemény, hanem egy szertartás, és így rendkívül fontos eleme a gyász folyamatának. tovább...

Hamvasztás
A hamvasztás és ezáltal a hamvasztásos temetés napjainkra a legelterjedtebb temetési formává vált. Köszönhető ez azoknak a folyamatoknak, tovább...

Somogy temetkezés
Teendők otthon, illetve intézményen kívül történt halál esetén. tovább...

 

Legtöbbet keresett szavak: temetés, temetkezés, hamvasztás, somogy temetkezés, koporsó, urna árak

HÍVJON BENNÜNKET! 06-30/956-7578

Szolgáltatásaink

Teljes körű temetkezési szolgáltatás hamvasztás és hamvasztásos temetések megszervezése, bonyolítása.

Tevékenységeink

Tevékenységünk során nagy hangsúlyt fektetünk a színvonalas, gyors és pontos munkavégzésre.

Elérhetőségeink

Cégünk sok éves tapasztalattal rendelkezik a temetkezési szolgáltatások terén, bátran kérje segítségünket.

 

Temetkezés

Somogy


Munkatársaink olyan munkájukra igényes, képzett, tapasztalattal rendelkező szakemberek, akik úgy végzik feladatukat, hogy az irodánkhoz forduló hozzátartozók minden kívánságát és esetleges rendkívüli kérését a lehető legrövidebb és legdiszkrétebb módon teljesítsék.

Temetkezés Somogy © 2019 - Minden Jog Fenntartva